Park na Jazach – EKO Park

W 2016 roku rozpoczęliśmy budowę Parku na Jazach. Na spotkaniach z mieszkańcami naszego osiedla, które organizowała Gmina, wybraliśmy wspólnie projekt, który sukcesywnie realizujemy. Co roku w ramach Budżetu Obywatelskiego udaje nam się pozyskać środki finansowe na budowę kolejnych atrakcji w naszym parku. To dzięki Waszym głosom! Pozostały nam do zrealizowania największe inwestycje czyli bud owa boisk i alejek spacerowych.  Zachęcamy do zapoznania się z projektem i wizualizacją Parku na Jazach.