Konsultacje

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI ULICY TRUDNEJ I WŁAŚCICIELAMI DZIAŁEK PRZY ULICY TRUDNEJ W NIEPOŁOMICACH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ROZBUDOWY ULICY TRUDNEJ W NIEPOŁOMICACH

Na podstawie artykułu 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/271/2012 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2012 r. poz. 3463) Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o konsultacjach społecznych dotyczących rozbudowy ulicy Trudnej w Niepołomicach.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się:

  • Bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami ulicy Trudnej i właścicielami działek przy ulicy Trudnej, w dniu 18 sierpnia 2021 r. w godzinach 16.30-18.30 w Laboratorium Aktywności Społecznej ul. Bocheńska 26 w Niepołomicach;

podczas których omówiony zostanie projekt rozbudowy ulicy Trudnej w Niepołomicach.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni od ich zakończenia poprzez ich publikację na stronie internetowej gminy Niepołomice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w Gazecie Niepołomickiej oraz na tablicy ogłoszeń osiedla Jazy.