Protokół ze spotkania Zarządu Osiedla Jazy z mieszkańcami w dniu 10.09.2021r.

Protokół ze spotkania Zarządu Osiedla Jazy z mieszkańcami w dniu 10.09.2021r.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Marcin Migas – Przewodniczący Zarządu Osiedla Jazy

Daria Kucharska, Grzegorz Pałkowski, Łukasz Szczygieł – Członkowie Zarządu

Józef Trzos – Radny Miasta i Gminy Niepołomice

Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili następujące tematy:                     

 1. Udrożnienie kanalizacji ściekowej- monitoring przyczyn, udrożnienie rowów ul. Na Grobli oraz udrożnienie Drwinki – mieszkańcy zgłosili problem z uzyskaniem konkretnych terminów realizacji oczyszczania rowów i studzienek od Spółki Wodociągi Niepołomice; problem zalewania zgłaszany od 2011 roku (telefony w nocy do wodociągów o zapchanych studzienkach, awarii pompy w przepompowni ścieków, zalewania ściekami); w ostatnich tygodniach w wyniku awarii pompy zanieczyszczenia komunalne wylewały się do rowu – mieszkańcy powiadomili o zaistniałej sytuacji Sanepid; pomimo wizji lokalnych pracowników Wodociągów, w dalszym ciągu problem pozostaje nierozwiązany – na wniosek mieszkańców Zarząd zobowiązał się do zawnioskowania o zorganizowanie spotkania w tej sprawie z przedstawicielami Spółki Wodociągi oraz z przedstawicielami Gminy; pan Trzos zobowiązał się że poruszy temat odwodnienia ul. Na Grobli na posiedzeniu Komisji Budżetowej, aby przesunąć środki na cel udrożnienia rowów melioracyjnych; Pan Trzos poinformował mieszkańców iż udrożnienie Drwinki należy do Wód Polskich i zobowiązał się wspólnie z Przewodniczącym do podjęcia odpowiednich działań (min. poruszenie tematu na Radzie Miasta) rozwiązujących problem.
 2. Zgłoszono niedrożny mostek i rów na ul. Kaptarz na wysokości domu – działka nr 1843/5 – wniosek o udrożnienie przepustowości .
 3. Wniosek o światła na żądanie na ul. Zabierzowskiej – w związku z niebezpiecznym przejściem dla pieszych które zlokalizowane jest tuż za zakrętem na ul. Zabierzowskiej a z którego korzystają dzieci uczęszczające do szkoły, mieszkańcy w obawie o ich bezpieczeństwo wnioskują o zainstalowanie świateł na żądanie, poprawiających bezpieczeństwo dzieci na drodze – Pan Trzos zobowiązał się że wystąpi z wnioskiem o sygnalizację świetlną w tym miejscu. Proponowane miejsca przy przejściu dla pieszych na wysokości domu dla niewidomych mężczyzn ks. Jacka lub przed restauracja Szafrantu.
 4. Suszówka – zgłoszono problem dużego natężenia ruchu w godzinach dowozu dzieci do szkoły na Jazach i związany z tym problem włączania się do ruchu na ul. Zabierzowską – Proponowane miejsca umieszczenia sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na wysokości domu dla niewidomych mężczyzn ks. Jacka lub przed restauracja Szafrantu mogą być rozwiązaniem problemu , wniosek do gminy o  wskazanie drogi alternatywnej pozostał bez odpowiedzi ( wn. Pan Józef Trzos ).
 5. Wniosek mieszkańców ul. Na Grobli o zamontowanie progów zwalniających lub szykan w związku z natężeniem ruchu samochodowego i braku chodników – Przewodniczący zobowiązał się do wystąpienia do Gminy o umieszczenie znaku ograniczenia prędkości oraz zamontowania szykan na ulicy.
 6. Umieszczenie znaku uwaga rowery na odcinku ul. Na Grobli jednokierunkowej od placu targowego w kierunku Grobli.
 7. Mieszkańcy zgłosili wnioski o zamontowanie luster na ul. Wroniarka, Pociągów Pancernych oraz Prosta i Powiśle, zwiększających bezpieczeństwo włączania się do ruchu samochodowego.
 8. Poruszono problem bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły na Jazach – dojście do szkoły od ul. Ples, brak chodników.
 9. Mieszkańcy ul. Flisaków proszą o pomoc w wywiązaniu się przez Gminę z obowiązku wyasfaltowania drogi, wnioskują o to już od 2013 roku bez efektu, pomimo informacji uzyskanych z Urzędu o umieszczeniu ul. Flisaków w planach realizacji na kolejne lata.
 10. Do uzupełnienia kamieniem ul. Łanowa i Topolowa, dziury wręcz uniemożliwiają poruszanie się.
 11. Mieszkańcy wnioskują o zorganizowanie kolejnego spotkania z udziałem Burmistrza lub wiceburmistrza oraz prezesa wodociągów Niepołomice – proszę o ustalenie możliwego terminu i miejsca spotkania .