Planowane “sprzęty” Słonecznego Placu Zabaw i szczegóły wniosku …

Miło mi zakomunikować iż w dniu 30 czerwca Marcin Migas złożył w Urzędzie Miasta i Gminy wniosek z Inicjatywy Lokalnej. Wniosek dotyczył doposażenia placu zabaw na ul. Słonecznej / ul. Na Tamie – ten koło stawu. Jest możliwość otrzymania kwoty 20.000 zł na doposażenie jak na zdjęciach załączonych do postu.

Wniosek został podpisany i złożony przez Marcin Migas i mnie jako wnioskodawców i również uzyskał akceptację Zarządu osiedla Jazy. Parę osób przyczyniło się do powstania tego wniosku – było motorem napędowym, parę osób służyło dobrą radą – dziękujemy.

Wymogiem takich wniosków i takich inicjatyw zaangażowanie się mieszkańców. Uzbierało się znaczne grono które podpisało ankietę – nie zamykamy jednak drogi osobą które będą chciały pomóc. Po mam nadzieję pozytywnym rozstrzygnięciu będziemy musieli wspólnie zakasać rękawy i min.: posadzić parę drzewek, zabezpieczyć ogrodzenie, uprzątnąć teren a może nawet skosić …. zobaczymy co z tego wyjdzie. Będziemy informować na bieżąco.

Nie ukrywam że liczymy na wsparcie !!! Bez Was nie damy sami rady  Niech to miejsce w końcu zacznie przypominać plac zabaw…..