Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

W załączeniu umieszczamy skan pisma przewodniego oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozpoczęcia inwestycji

ul. Zabierzowska / Krucza.

 

pismo przewodnie Marcin Migas – przewodniczący ZO JAZY

obwieszczenie o wszczęciu postępowania – INVEST HOUSE