Nowy Zarząd osiedla Jazy

W głosowaniu, które odbyło się podczas zebrania, został wybrany nowy Zarząd osiedla.

Skład nowego Zarządu:

Przewodniczący osiedla:

Marcin Migas

Członkowie:

Kucharska Daria

Pałkowski Grzegorz

Ptasińska-Wardyga Urszula

Szczygieł Łukasz