AKCJA – pomoc w dostawie żywności i leków dla seniorów z Jazów

AKCJA – pomoc w dostawie żywności i leków dla seniorów z Jazów

Akcja polega na wskazaniu osób starszych i samotnych, którzy mogą potrzebować obecnie pomocy w dostawie zakupów lub lekarstw.

Osoby z grupy docelowej mogą otrzymać również ewentualną pomoc w wystawieniu e-recepty poprzez kontakt telefoniczny z lek. pierwszego kontaktu, a dalej w dostarczeniu potrzebnych artykułów lub leków.

Dla przeprowadzenia takiej formy pomocy potrzebna jest grupa wsparcia składająca się z ochotników, którzy do czasu ustania zagrożenia koronawirusem będą dostarczać potrzebne zakupy wybranym osobom.

tel. Marcin Migas 506 163 758