OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Szanowni Państwo,

W związku z dobiegającym końca obowiązkiem składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przypominamy !!!

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)”

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, który zainstalował źródło ciepła przed 1 lipca 2021 r., musi złożyć deklarację do CEEB dotyczącą źródła ogrzewania i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 30 czerwca 2022 r.

 Natomiast jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji jest 14 dni.

 Szczegółowe informacje są dostępne: pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnoscibudynkow

 

deklaracje składać można online lub papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach

deklaracja A – dla budynków mieszkalnych

deklaracja B – dla budynków niemieszkalnych

 

Za brak spełnienia obowiązku od 1 lipca 2022 r. grodzi kara grzywny do 500 zł.